Wednesday, October 13, 2010

` This made my day.:)

"I suddenly realized that we are IKR
 Kahit masama ang loob ko na dapat si Iris ang mauna,
at huli ako, pero naisip ko na IKR pala when our initials are combined.
Ok. Wala lang. Good morning."

- R.